>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:


ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας 2.918.000,00 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) Βιβλίο ΙΙ και

β) τους όρους της παρούσας

Συμπληρωματικά αρχεία αξιολόγησης παρατηρήσεων και παράτασης του διαγωνισμού

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team