>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΤΟΥΣ 2019»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.080,15 ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ
2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει της τιμής (για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) σε ακέραιες
μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου
την ημέρα παράδοσής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο κάθε φορά πίνακα τιμών που εκδίδει
το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Λάρισας και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ.

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team