Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου 60 στρεμμάτων της Κοινότητας Νίκαιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Του Δημάρχου Δήμου Κιλελέρ

Εκτίθενται σε φανερά προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 60 στρέμματα στη Θέση Πηγαδούλια δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Νίκαιας, της Δ.Ε. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ για καλλιέργεια για μία 5ετία (20212026)

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή με προφορικές προσφορές και θα  διεξαχθεί:

Στο Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια, στις 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.- 11.00 π.μ. λήξη προσφορών

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί με την αριθμ. 137/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηκωνσταντίνο Κωνσταντίνο πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωματικό τον Αντιδήμαρχο κ. Χονδρονάσιο Αλέξανδρο και μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους Ζωϊοπούλου - Χριστοδούλου Ελένη με αναπληρωματικό τον Φιλιππούλη Κων/νο και τον Δημοτικό Σύμβουλο Καρυούδη Γεώργιο με αναπληρωματικό την Ανυφαντή - Οικονόμου Ζωή.

Συννημένο αρχείο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved. |  Design & Development by  Sysupport Team