>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διακήριξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ»

 

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ

Προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 9012/05-062018
μελέτη, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ»,   συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 125.000,00 €.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team