>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Για την Ομάδα Β «Είδη αρτοποιείου» του Φορέα Παιδικός Σταθμός Νίκαιας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

 Έχοντας υπόψη:

 Την υπ΄ αριθμ. 83/2019(Α.Δ.Α: 6Π82ΩΕΝ-Λ8Ψ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα Β΄ «Είδη Αρτοποιείου» για τον Παιδικό Σταθμό Νίκαιας, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Κιλελέρ και των Παιδικών σταθμών του,

  1. Την υπ’ αριθ. 2271/14-2-2019 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού
  2. Το υπ’ αριθ. 3140/27-2-2019 πρακτικό διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

  ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Να συμμετέχετε στην διαπραγμάτευση-υποβολή προσφοράς  η οποία θα διενεργηθεί την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στο Δημαρχείο του Δήμου στη Νίκαια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ομάδα Β΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για τον Παιδικό Σταθμό Νίκαιας.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team