>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός «Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΚ, έτους 2019»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.817,20 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΚ, έτους 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 17/04/2019, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα. λήξης 11:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ στο παλαιό Δημαρχείο Πλατυκάμπου στο Πλατύκαμπο, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, έδρα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ στο τηλέφωνο 2410971780.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team