>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός "Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΚ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ υ ρ ή σ σ ε ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΚ»  για το έτος 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) προϋπολογισμού 74.400,00€ μαζί με το Φ.Π.Α

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την  23/07/2018, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα. λήξης  11:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ στο παλαιό Δημαρχείο Πλατυκάμπου στο Πλατύκαμπο, ενώπιον της  Επιτροπής ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τιςεργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, έδρα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ στο τηλέφωνο 2410971780.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από ταγραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ στο παλαιό Δημαρχείο Πλατυκάμπου.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team