>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ''

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Εκτιμώμενης αξίας 248.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι ποσού 59.520,00 €),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) Βιβλίο Ι και

β) τους όρους της παρούσας

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team