>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τεύχος δημοπράτησης του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ''

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

δ ι α κ υ ρ ή σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΜΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Εκτιμώμενης αξίας 158.870,97 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι ποσού 38.129,03),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) Βιβλίο Ι και

β) τους όρους της παρούσας

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team