>

Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της μόνιμης κατοικίας του.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευση εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχοντας και την ταυτότητα του.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία ταυτότητας για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ότι
  α) 0 μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,
  1352, 1354,1356, 1357 , 1360 του Α.Κ
  β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κιλελέρ
  γ) τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κλπ.
  δ) Το Α.Φ.Μ.
  ε) Το Α.Μ.Κ.Α.
  στ) Ο Ασφαλιστικός Φορέας
 4. Για ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση
 5. Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη γάμου για τους χωρισμένους και ληξιαρχική πράξη θανάτου
  εφόσον υπάρχει θάνατος
 6. Δημοσίευση για μία μέρα αναγγελίας γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η
  πρόθεση τέλεσης αυτού - Όλα τα στοιχεία με Ελληνικά γράμματα)
 7. Παράβολο χαρτοσήμου (ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 15 € από την εφορία, ένα για κάθε άδεια γάμου (με πραγματική αξία 18C)
 8. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1, λογαριασμός ρεύματος, νερού)

 

Λοιπές Πληροφορίες

 • Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να
  δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν
  πάνω από δύο επώνυμα.
 • Το τέλος για την τέλεση του πολιτικού γάμου σύμφωνα με την υπ' αριθ.______ απόφαση του
  Δημοτικού Συμβουλίου είναι:
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους αν είναι αλλοδαποί.

Συννημένα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team