>

Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους αν είναι αλλοδαποί.

Το τέλος για την τέλεση του πολιτικού γάμου σύμφωνα με την υπ' αριθ. ___________ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

Δικαιολογητικά για αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

 1. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου θεωρημένη από το Υπ. Εξωτερικών (εκτός των κρατών μελών της Σύμβασης του Συμβουλίου Ευρώπης «περί καταργήσεως της επικύρωσης εγγράφων που συντάχθηκαν από Διπλωματικούς και Προξενικούς Πράκτορες) και μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά με APOSTILLE. Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του
 3. Δημοσίευση για μία μέρα αναγγελίας γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα
 4. άδεια παραμονής
 5. Παράβολο χαρτοσήμου (ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 15 €, από την εφορία  (με πραγματική αξία 18€)
 6. Αίτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ονόματα στην αίτηση και στην εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.

Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).


Δικαιολογητικά για αλλοδαπούς που ΔΕΝ διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

 1.  Άδεια γάμου από τη χώρα του μεταφρασμένη στα Ελληνικά. Αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης είναι απαραίτητη η επίθεση της επισημειώσεως APOSTILLE . Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά με την επίθεση της επισημειώσεως APOSTILLE αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 3. Άδεια παραμονής ή VISA (της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει).

Μεταφράσεις Εγγράφων

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:

 1. Μεταφραστική  υπηρεσία του  Ελληνικού  Υπουργείου  Εξωτερικών
 2. Από μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Έλληνα δικηγόρο
 4. Πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται-επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτ. εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α'), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.

Λοιπές Ειδικές Διατάξεις

 • Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.
 • Για τους υπηκόους Ρωσίας χρειάζεται α)προξενική βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου θεωρημένη από το Υπ. Εξωτερικών.
 • Επικύρωση αλλοδαπών Δημοσίων εγγράφων από Αιθιοπία, Αλγερία, Ινδονησία,Ιράκ, Ιράν, Κένυα, Λαϊκή Δημοκτατία του Κονγκό, Λιβύη, Μαρόκο, Σουδάν, Φιλιππίνες, Αφγανιστάν, Γκάνα, Ερυθραία, Μάλι, Μπαγκλαντές, Σενεγάλη, Σρι Λάνκα γίνονται μόνο από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας που βρίσκονται στην εκάστοτε χώρα.
 • Επικύρωση Δημοσίων εγγράφων από Πακιστάν και Νιγηρία θα γίνεται μόνο από τις ελληνικές Πρεσβείες Ισλαμαμπάντ και Αμπούτζα αντίστοιχα.

Συννημένα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.Design & Development by Sysupport Team